Yuverta Eindhoven

Locatellistraat 5 5654 JB Eindhoven

  • Schoolfoto van Yuverta Eindhoven
  • Schoolfoto van Yuverta Eindhoven
  • Schoolfoto van Yuverta Eindhoven
  • Schoolfoto van Yuverta Eindhoven
  • Schoolfoto van Yuverta Eindhoven

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Het tevredenheidsonderzoek is afgenomen onder alle leerjaren.
Omdat we voorheen Helicon heette, kunt u die naam terugzien in het overzicht.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het gehele personeel streeft ernaar een pedagogisch klimaat te creëren waarin iedere leerling, die zelf wil, een veilige plek kan vinden. Vanuit deze veilige plek is optimaal onderwijs mogelijk.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Deze indicator toont de gemeten tevredenheid van ouders van leerlingen van alle leerjaren.

Met een gemiddelde van een 7,9 geven ouders aan dat ze zeer tevreden zijn over onze school.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven