SG De Rooi Pannen

Kaakstraat 1 5623 AD Eindhoven

  • Horeca, bakker en recreatie vmbo opleiding
  • Horeca, bakker en recreatie vmbo opleiding snijtechniek leerling pizza
  • Horeca, bakker en recreatie vmbo opleiding buiten pauze voetballen
  • Leerlingen volgen de lessen

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De enquête is afgenomen in leerjaar 1, 2 en 3 onder een totaal aantal leerlingen van 430 leerlingen. In totaal waren er 326 (75,8%) leerlingen die de enquête hebben ingevuld. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school heeft recent een risico-inventarisatie uitgevoerd om verbeterpunten in beeld te brengen. Er zijn protocollen voor veiligheid op school. Personeelsleden worden jaarlijks geschoold.

De gegevens van de interne vertrouwenspersoon zijn opgenomen in de schoolgids. Op verzoek kunnen de gegevens voor een externe vertrouwenspersoon worden verstrekt.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Deze indicator toont de gemeten tevredenheid van ouders/verzorgers leerjaar 1 t/m 3 in schooljaar 2019-2020. De school evalueert jaarlijks de tevredenheid van ouders. De resultaten van het onderzoek worden besproken met de betreffende teams en er worden zo nodig verbeteracties uitgezet. De respons is ten opzichte van afgelopen schooljaar sterk verbeterd, maar we werken aan maatregelen om de respons in de toekomst nog verder te verhogen.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven