SG De Rooi Pannen

Kaakstraat 1 5623 AD Eindhoven

  • Horeca, bakker en recreatie vmbo opleiding buiten pauze voetballen recreatie
  • Pauze vmbo Eindhoven mobiel kaarten De Rooi Pannen
  • In de klas economie ict drp-lab recreatie school werk vmbo Eindhoven
  • In het restaurant van Eindhoven Vmbo Horeca
  • Bakker Eindhoven Vmbo

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Deze indicator toont de gemeten tevredenheid van leerlingen uit leerjaar 1 t/m 4 in schooljaar 2022-2023. De school evalueert jaarlijks de tevredenheid van leerlingen. De resultaten van het onderzoek worden besproken met de betreffende teams en er worden zo nodig verbeteracties uitgezet. De respons is ten opzichte van de afgelopen schooljaren sterk verbeterd, alleen is de respons bij lj 3/4 bij de leerweg GT niet voldoende. We werken aan oplossingen om de respons in de toekomst nog verder te verhogen.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school heeft verschillende protocollen voor veiligheid op school. Personeelsleden worden jaarlijks geschoold.
De gegevens van de (interne) vertrouwenspersoon, ondersteuningscoördinator en anti-pestcoördinator zijn opgenomen in de schoolgids en in het interne schoolondersteuningsplan. Deze documenten zijn toegankelijk voor ouders, leerlingen en docenten. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Deze indicator toont de gemeten tevredenheid van ouders/verzorgers leerjaar 1 t/m 4 in schooljaar 2022-2023. De school evalueert jaarlijks de tevredenheid van ouders. De resultaten van het onderzoek worden besproken met de betreffende teams en er worden zo nodig verbeteracties uitgezet. De respons is ten opzichte van de afgelopen schooljaren sterk verbeterd, we werken aan maatregelen om de respons in de toekomst nog verder te verhogen.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven