SG De Rooi Pannen

Kaakstraat 1 5623 AD Eindhoven

  • Horeca, bakker en recreatie vmbo opleiding buiten pauze voetballen recreatie
  • Pauze vmbo Eindhoven mobiel kaarten De Rooi Pannen
  • In de klas economie ict drp-lab recreatie school werk vmbo Eindhoven
  • In het restaurant van Eindhoven Vmbo Horeca
  • Bakker Eindhoven Vmbo

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De opleiding is doorstroomgericht. Er wordt gestimuleerd en gevolgd om minimaal binnen de door de basisschool geadviseerde leerweg door te stromen. Bij Eindhoven Vmbo merken we de gevolgen van de corona crisis. Het is goed om onze doorstroom te verbeteren en om er meer aandacht aan te besteden. We hebben daarvoor meerdere interventies ingezet. Er is meer geïnvesteerd in het leerlingvolgsysteem. De leerlingen worden vaker besproken in leerling vergaderingen gecombineerd met informatie over de zorg en prognoses. Er is in de onderbouw geïnvesteerd in CITO toetsen om zo het best passende onderwijsniveau van leerlingen te meten. Zo krijgt de school meer inzicht in haar leerling om de doorstroom te verbeteren. Sinds het schooljaar 2022-2023 werken we in de onderbouw met heterogene klassen. In een heterogene klas kan de zwakke leerling positief beïnvloed worden door de hogere leernormen die in de klas heersen. In de bovenbouw is er meer geïnvesteerd in LOB. Met LOB (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding) bouwt de leerling een dossier op, dat is gericht op mogelijkheden en capaciteiten, beroepsverwachtingen en mogelijkheden tot doorstroom binnen het onderwijs. Uiteindelijk willen we graag het beste voor onze leerlingen op het juiste niveau.  
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die het centraal examen hebben gemaakt. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven