SG De Rooi Pannen

Kaakstraat 1 5623 AD Eindhoven

  • Horeca, bakker en recreatie vmbo opleiding
  • Horeca, bakker en recreatie vmbo opleiding snijtechniek leerling pizza
  • Horeca, bakker en recreatie vmbo opleiding buiten pauze voetballen
  • Leerlingen volgen de lessen

Profielkeuze

Toelichting van de school

De Rooi Pannen is een scholengemeenschap met vmbo- en mbo-opleidingen op het gebied van handel & ondernemen, horeca, toerisme & recreatie, vormgeving en marketing & evenementen. Er zijn vestigingen in Tilburg, Eindhoven en Breda. Het vmbo in Eindhoven heeft de leerwegen basis, kader, gemengde leerweg en theoretische leerweg met de profielkeuze HBR; Horeca, bakkerij en recreatie. Het vmbo laat de leerling door dit profiel onderzoeken welke talenten ze hebben. Na het vmbo kan de leerling doorstromen naar een van de mbo-opleidingen. 

De Rooi Pannen is meer dan een school. Een overnachting in een van de hotels, seizoensproducten in de vmbo-winkels of een lunch of diner in een van de restaurants. Onze leerlingen ontvangen de gasten graag in de praktijkfaciliteiten. De Rooi Pannen hecht veel waarde aan contacten met ouders. Ouders, mentor en de leraar zijn belangrijk voor onze leerlingen om een veilige leeromgeving te creëren. Er is veel aandacht voor leren door praktijk en project en voor persoonlijke begeleiding.   

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Rooi Pannen gaat uit van 'kansen voor kinderen' en werkt daarom vanuit de mogelijkheden van het kind. Het kan zijn dat een kind extra ondersteuning en begeleiding nodig heeft. Daarvoor proberen we samen met ouders, kind en school, vast te stellen of het kind gebaat is bij plaatsing op De Rooi Pannen. In principe wordt de ondersteuning van onze leerlingen binnen het onderwijs georganiseerd. Door de inzet van een mix van didactische concepten kunnen de leerlingen in hun eigen klas functioneren. Naast deze geïntegreerde zorg heeft iedere leerling een eigen klassenmentor die zich kan laten bijstaan door specialisten op diverse begeleidingsaspecten.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven