SG De Rooi Pannen

Kaakstraat 1 5623 AD Eindhoven

  • Horeca, bakker en recreatie vmbo opleiding buiten pauze voetballen recreatie
  • Pauze vmbo Eindhoven mobiel kaarten De Rooi Pannen
  • In de klas economie ict drp-lab recreatie school werk vmbo Eindhoven
  • In het restaurant van Eindhoven Vmbo Horeca
  • Bakker Eindhoven Vmbo

Profielkeuze

Toelichting van de school

De Rooi Pannen is een scholengemeenschap met vmbo- en mbo-opleidingen op het gebied van handel & ondernemen, horeca, toerisme, leisure & marketing en vormgeving. Het vmbo in Eindhoven heeft de leerwegen basis, kader, gemengde - en theoretische leerweg met de profielkeuze HBR; Horeca, Bakkerij en Recreatie. Het vmbo laat de leerling door dit profiel onderzoeken welke talenten ze hebben. Leerjaar 1 en 2 vormen samen de brugperiode, waarin de leerling wordt voorbereid op het kiezen van één van de leerwegen. Naast algemene vakken zijn er in de brugperiode de vakken HBR en DRP-LAB (HBR, ICT & creatief).

De Rooi Pannen is meer dan een school. De leerlingen ontvangen de gasten graag in de praktijkfaciliteiten. De Rooi Pannen hecht veel waarde aan contacten met ouders. Ouders, mentor en de leraar zijn belangrijk voor onze leerlingen om een veilige leeromgeving te creëren. Er is veel aandacht voor leren door praktijk en project én voor persoonlijke begeleiding. Na het vmbo kan de leerling doorstromen naar één van de mbo-opleidingen. 

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan wijst ons de richting bij het bouwen aan een sterke en vitale school. Medewerkers en leerlingen staan centraal, we werken ook nauw samen met ouders en andere partners. De aankomende drie jaar gaan we werken aan drie thema's: 
1. Vandaag bouwen aan onderwijs voor morgen!
2. Samen één team, goed samenwerken en leren van elkaar.
3. Optimaliseren ondersteuning, ieder kind gezien.
Deze thema's komen aanbod in ons nieuwe uitgebreide onderwijsprogramma. Een leerling maakt al in het eerste jaar kennis met DRP-LAB. Deze lessen zijn anders van opzet, want een leerling werkt hier aan opdrachten waarin allerlei vakken samenkomen. Dit doen ze met de klas, in een klein groepje of zelfstandig. Samen ontdekken we met de leerling waar ze blij van worden en wat ze nodig hebben om het beste uit zichzelf te halen. In het onderwijsprogramma is ook het vak ICT digitaal vaardig opgenomen. Er wordt aandacht besteed aan digitale vaardigheden, zoals mediawijsheid en ICT-basisvaardigheden. 

 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Rooi Pannen gaat uit van 'kansen voor kinderen' en werkt daarom vanuit de mogelijkheden van het kind. Het kan zijn dat een kind extra ondersteuning en begeleiding nodig heeft. Daarvoor proberen we samen met ouders, kind en school, vast te stellen of het kind gebaat is bij plaatsing op De Rooi Pannen. In principe wordt de ondersteuning van onze leerlingen binnen het onderwijs georganiseerd. Door de inzet van een mix van didactische concepten kunnen de leerlingen in hun eigen klas functioneren. Naast deze geïntegreerde zorg heeft iedere leerling een eigen klassenmentor die zich kan laten bijstaan door specialisten op diverse begeleidingsaspecten.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven