Taalbrug College

Toledolaan 3 5629 CC Eindhoven

Schoolfoto van Taalbrug College

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft inzicht in de resultaten van Taalbrug College. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geven we een toelichting op cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Taalbrug College is een school voor leerlingen in de leeftijd van 12-20 jaar met een communicatieve en of auditieve beperking. Dit zijn dove of slechthorende leerlingen, leerlingen met een taalontwikkelings-stoornis (TOS) of leerlingen met een vorm van autisme die specifiek leidt tot problemen in de communicatie. De school richt zich op de leerroute vervolgonderwijs en leerroute arbeidsmarkt

Kenmerken van de school

  • veilig pedagogisch klimaat
  • individuele behoefte centraal
  • communicatieve redzaamheid
  • eigenaarschap leerproces
  • persoonlijke ontwikkeling

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
232

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?