Eckartcollege

Damocleslaan 3 5631 KC Eindhoven

  • Schoolfoto van Eckartcollege
  • Schoolfoto van Eckartcollege

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Eckart biedt leerlingen opstroomkansen. Dit motiveert leerlingen sterk. Bovendien biedt de school maatwerk, kent het een goed systeem van begeleiding en biedt het veel activiteiten buiten de les (het bevordert de sfeer en het brengt leerlingen extra uitdaging). Hierdoor is de gemiddelde doorstroom van leerlingen in de onderbouw en bovenbouw hoger dan de inspectienorm.
Eckart houdt voortdurend bij hoe de door- en uitstroom zich ontwikkelt om waar nodig aanpassingen te verrichten.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het Eckart biedt leerlingen opstroomkansen. Dat blijkt uit het gegeven dat gemiddeld in de derde klassen leerlingen op een afdeling zitten die hoger is dan het advies. Het Eckart is er dan ook erg trots op dat het slagingspercentage in het algemeen boven het landelijk gemiddelde ligt.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die het centraal examen hebben gemaakt. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Eckart kent een groot aantal externe evaluaties. Allereerst is dat de Inspectie van het Onderwijs die jaarlijks een rapport opstelt over de resultaten van school. Daarnaast volgt het bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs de ontwikkeling van alle OMO-scholen (met name op het terrein van organisatie, formatie en financiën).
Externe evaluaties zijn er door de stichting begaafdheidsprofielscholen, de stichting technasium, Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (academische opleidingsschool), havisten competent naar het hbo en platform bètatechniek.

Terug naar boven