Van Maerlantlyceum

Jacob van Maerlantlaan 11 5615 JS Eindhoven

Schoolfoto van Van Maerlantlyceum

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De school heeft tevreden, actieve en betrokken leerlingen. Zo hebben onze leerlingen bijvoorbeeld een presentatie gehouden voor brainportscholen en de Raad van Bestuur. Leerlingen hebben doorgaans een goed zicht op de school.Om die reden betrekken wij leerlingen actief in de besluitvorming. De mening van onze leerling telt!

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het veiligheidsplan van het Van Maerlantlyceum is in samenwerking met bureau HALT opgesteld en voldoet aan de nieuwste wettelijke veiligheidsnormen. Daarnaast is er ook een actueel ontruimingsplan. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,6

Terug naar boven