Van Maerlantlyceum

Von Flotowlaan 1 5653 AD Eindhoven

  • Wij krijgen een prachtige nieuwe aanbouw aan ons monumentale pand. Daarom zitten we nu tijdelijk op een andere locatie.
  • Wij geven lessen digitaal en met boeken. Beide is even belangrijk!
  • Je leert zelfstandig te werken én om samen te werken
  • We hebben plek voor jou!
  • Wij vinden het belangrijk dat iedereen, altijd zichzelf kan zijn.

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die het centraal examen hebben gemaakt. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Elk schooljaar worden er standaard de volgende onderzoeken uitgevoerd en gepubliceerd op scholen op de kaart:
- Leerlingtevredenheid brugklas 
- Oudertevredenheid 

Daarnaast voeren we de volgende onderzoeken uit:

- docentenenquêtes vanuit de Wet Bio
- periodieke evaluaties van ons onderwijs in tijden van corona
- leerlingentevredenheid voor alle klassen

Terug naar boven