Praktijkschool Eindhoven

Amundsenlaan 6 5623 PV Eindhoven

  • Schoolfoto van Praktijkschool Eindhoven
  • Schoolfoto van Praktijkschool Eindhoven
  • Schoolfoto van Praktijkschool Eindhoven
  • Arbeidstoeleiding
  • Schoolfoto van Praktijkschool Eindhoven

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De school evalueert jaarlijks de tevredenheid van de leerlingen. Vergeleken met eerdere jaren vertonen de cijfers daar waar het gaat over 'tevredenheid over uitleg door docenten' en 'begeleiding door mentoren' een stijgende trend. Deze zetten we graag voort.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2023-2024?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Veiligheidsmonitor wordt jaarlijks afgenomen. Vergeleken met eerdere jaren vertonen de cijfers een stijgende trend. Deze zetten we graag voort. Leerlingen zijn tevreden over de hulp die ze krijgen bij persoonlijke problemen en over wat de school doet tegen pesten. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De school evalueert jaarlijks de tevredenheid van ouders. Door de (her)ontwikkeling van de leerlijnen zijn we ook over de beoordeling (en de registratie ervan) van de leerlingen gaan nadenken. We gaan ervoor zorgen dat de studieresultaten worden geregistreerd in Magister en daardoor voor ouders inzichtelijker worden.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven