Praktijkschool Eindhoven

Amundsenlaan 6 5623 PV Eindhoven

  • Schoolfoto van Praktijkschool Eindhoven
  • Schoolfoto van Praktijkschool Eindhoven
  • Schoolfoto van Praktijkschool Eindhoven
  • Arbeidstoeleiding
  • Schoolfoto van Praktijkschool Eindhoven

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Al onze leerlingen hebben een Toelaatbaarheidsverklaring voor het Praktijkonderwijs (TLV-PrO). Deze TLV wordt enkel afgegeven aan leerlingen die voldoen aan de criteria voor praktijkonderwijs.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Diploma's en certificaten praktijkonderwijs

Toelichting van de school

In leerjaar 4 en 5 kunnen leerlingen vakken volgen om branche-erkende certificaten te behalen. Als leerjaar 5 goed afgerond is ontvangt de leerling het diploma Praktijkonderwijs.
Zijn er leerlingen die de school verlaten met een diploma en/of certificaat?
Weergave Diploma's en certificaten

Bron

Na het praktijkonderwijs

Toelichting van de school

In toenemende mate willen leerlingen na het praktijkonderwijs doorleren. Inmiddels wil 60 % van de leerlingen doorstromen naar het mbo voordat ze gaan werken. Het gaat dan bijna altijd om het volgen van een Entree-opleiding op een mbo-school. Om de doorstroom te bevorderen, waar mogelijk programma’s op elkaar af te stemmen en de leerlingen nazorg te kunnen bieden, is er regelmatig contact met deze opleidingen.
Wat doen de leerlingen na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, na het praktijkonderwijs

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 de school verlieten, één en twee jaar na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, één en twee jaar na het praktijkonderwijs

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school maakt gebruik van de landelijke uitstroommonitor om haar uitstroomgegevens te verantwoorden en te vergelijken met het landelijke en regionale beeld. De succesvolle uitstroom ligt boven de norm van 90%. De bestendige plaatsing beoordelen wij ook als voldoende.

Terug naar boven