Praktijkschool Eindhoven

Amundsenlaan 6 5623 PV Eindhoven

  • Schoolfoto van Praktijkschool Eindhoven
  • Schoolfoto van Praktijkschool Eindhoven
  • Schoolfoto van Praktijkschool Eindhoven
  • Arbeidstoeleiding
  • Schoolfoto van Praktijkschool Eindhoven

Het schoolplan

Toelichting van de school

Parmant Scholen, waar Praktijkschool Eindhoven deel van uitmaakt, heeft schoolbreed een kaderstellend schoolplan opgesteld. De vestigingen hebben deze kaders verder uitgewerkt, gericht op de eigen vestiging. Jaarlijks wordt een activiteitenplan/jaarplan opgesteld.

Gezien de grote diversiteit van onze populatie is het belangrijk dat we een leef- en leergemeenschap vormen die:

  • onderwijs biedt dat ruimschoots voldoet aan alle relevante wettelijke vereisten;
  • veilig is voor ieder die er komt en als plezierig wordt ervaren;
  • werkt aan mogelijkheden vanuit een positieve grondhouding;
  • perspectief biedt op een goede toekomst;
  • goed samenwerkt met alle stakeholders/betrokkenen  

Onze kernwaarden: diversiteit, kansrijk en bijdragen(d).

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zorg voor leerlingen is op Praktijkschool Eindhoven in een heldere structuur georganiseerd. Procedures worden consequent uitgevoerd waardoor een adequaat zorgaanbod voor de individuele leerling is gewaarborgd.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven