Praktijkschool Eindhoven

Amundsenlaan 6 5623 PV Eindhoven

 • Schoolfoto van Praktijkschool Eindhoven
 • Schoolfoto van Praktijkschool Eindhoven
 • Schoolfoto van Praktijkschool Eindhoven
 • Arbeidstoeleiding
 • Schoolfoto van Praktijkschool Eindhoven

In het kort

Toelichting van de school

Praktijkschool Eindhoven is een school voor praktijkonderwijs met circa 240 leerlingen. Ook is de school een Topsport Talentschool (LOOT). In een kleinschalige, betrokken, veilige omgeving stimuleert Praktijkschool Eindhoven haar leerlingen tot zelfwerkzaamheid, zelfstandigheid en (zelf)verantwoordelijkheid.

Het praktijkonderwijs bereidt leerlingen voor op een zinvolle plaats in de samenleving. Persoonlijkheidsvorming en sociale vaardigheid zijn belangrijke doelen. Een ander belangrijk doel van het praktijkonderwijs is de toeleiding naar werk op de regionale arbeidsmarkt. De praktijk van de individuele leerling is daarbij uitgangspunt.  

Leerlingen leren op het praktijkonderwijs vooral door doen, maar er worden ook theorielessen gegeven. Deze lessen koppelen we aan praktische opdrachten. Uitgangspunt is dat leerlingen competenties ontwikkelen die ze nodig hebben om zelfstandig te kunnen werken en functioneren in de maatschappij. Na het praktijkonderwijs kunnen leerlingen direct gaan werken op arbeidsmarkt. We begeleiden naar werk in al zijn facetten: met of zonder begeleiding en/of subsidie. Een aantal leerlingen kan doorstromen naar een vervolgopleiding. De leerkrachten van Praktijkschool Eindhoven ondersteunen en begeleiden in de keuze voor werk en/of vervolgopleiding.

De Praktijkschool Eindhoven: ‘Werken aan mogelijkheden’.

Kenmerken van de school

 • Werken aan mogelijkheden
 • Praktijkgericht
 • Leren door doen
 • Kansen scheppen voor later
 • Toeleiding naar arbeid

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • praktijkonderwijs

Bron

Bovenbouw

 • praktijkonderwijs

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Landelijk volgt 3% van de scholieren in het voortgezet onderwijs het praktijkonderwijs. Het leerlingenaantal van Praktijkschool Eindhoven is 1,5% van alle leerlingen (20.000) in de regio Eindhoven en randgemeenten.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
229

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven