Aloysius De Roosten

Saenredamstraat 2 5643 RR Eindhoven

  • Zijaanzicht
  • Zijaanzicht
  • Ingang

Profielkeuze

Toelichting van de school

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding op Aloysius De Roosten is vanaf leerjaar 1 opgenomen in het onderwijsaanbod van de school en loopt als een rode draad door de 4 schooljaren. De school begeleidt leerlingen in het zelf laten werken aan en reflecteren op competenties als bijvoorbeeld samenwerken, zelfstandigheid en onderzoek vaardigheden. Leerlingen weten daardoor steeds beter wie ze zijn, waar bijzondere kwaliteiten liggen en wat mogelijkheden voor de toekomst zijn. In een portfolio houden leerlingen hun ontwikkelingen bij. De school organiseert “Hoe gaat het gesprekken” die in de plaats zijn gekomen van de 10 minuten gesprekken. De leerling is leidend in het gesprek en laat in aanwezigheid van mentor en ouders zien hoe het gaat. Zo is de leerling goed voorbereid op wat bij hem/haar past en kan de leerling een gefundeerde keuze maken voor vervolgonderwijs. De keuze voor een leerweg vindt plaats in leerjaar 3. In leerjaar 4 kiezen leerlingen voor een profiel met de daarbij behorende vakken en doen daar eindexamen in.       

Brainport Eindhoven is een technologieregio waarin bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen samenwerken aan de toekomst. Aangezien veel vmbo-leerlingen later in de eigen regio gaan werken helpt Aloysius De Roosten leerlingen bewust te worden dat er in de regio veel mogelijkheden zijn binnen technologische bedrijven. 

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Als Parmant School heeft Aloysius De Roosten voor 2019-2023 de onderwijsvisie en toekomstplannen van Parmant Scholen beschreven in het schoolplan 2019-2023. Aloysius De Roosten heeft binnen de gestelde kaders van Parmant Scholen het schoolplan uitgewerkt voor de eigen vestiging. Dit schoolplan omvat een periode van vier jaar. Per schooljaar wordt een jaarplan opgesteld om gefaseerd de doelen en ambities uit het schoolplan te realiseren.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Aloysius De Roosten heeft haar zorg en begeleiding duidelijk gestructureerd. De structuur wordt weergegeven in het schoolondersteuningsprofiel.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven