Montessori College Eindhoven

Habsburglaan 1 5616 HV Eindhoven

Schoolfoto van Montessori College Eindhoven

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De school neemt jaarlijks een enquête onder haar leerlingen af. Eens per twee jaar is dat de enquête van het LAKS; in de tussenliggende jaren is dat de enquête betreffende leerlingtevredenheid en sociale veiligheid van Vensters.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Het Montessori College Eindhoven houdt eens per twee jaar een enquête onder de ouders. Dit oudertevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven