Montessori College Eindhoven

Habsburglaan 1 5616 HV Eindhoven

Schoolfoto van Montessori College Eindhoven

In het kort

Toelichting van de school

Het Montessori College baseert zich op de onderwijskundige uitgangspunten van Maria Montessori. Centraal daarin staat "Leer mij het zelf te doen". Het onderwijs is sterk gestructureerd. Binnen deze structuur is er ruimte voor de leerlingen om in eigen tempo en op eigen niveau te werken aan de taken. Het doel is om leerlingen niet alleen intellectueel te vormen, maar ook sociaal-emotioneel en motorisch zodat zij goed zijn voorbereid op een plaats in de maatschappij. Door in te zetten op Kunst & Cultuur versterkt de school dit. De school kenmerkt zich door een open klimaat en een goede sfeer.

Kenmerken van de school

  • Algemeen bijzonder
  • Montessori
  • Kunst en Cultuur
  • Keuzewerktijd
  • Alternatieve werktijd

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-(g)t
  • vmbo-(g)t / havo
  • havo

Bron

Bovenbouw

  • vmbo-(g)t
  • havo

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen dat wordt weergegeven vanuit de informatie van DUO wijkt af van het daadwerkelijke aantal leerlingen op de school. Ook in de informatie van voorgaande jaren zijn de aantallen niet correct weergegeven.

In werkelijkheid telt het Montessori College Eindhoven in het schooljaar 2022-2023 ruim 700 leerlingen: Het aantal leerlingen is sinds enkele jaren stabiel.

Het Montessori College Eindhoven is een onderdeel van het Summa College.

Het Summa College, voorheen ROC Eindhoven, biedt voornamelijk middelbaar beroepsonderwijs aan. Maar de verschillende vormen van voortgezet onderwijs binnen het Summa College zijn ondergebracht onder één registratienummer bij DUO. Dit zijn naast de reguliere leerlingen van het Montessori College Eindhoven ook leerlingen van VOAT (Voortgezet Onderwijs Anderstaligen), leerlingen van het Montessori College die gedetacheerd zijn naar Vavo en leerlingen in de reboundvoorziening IOV. Hierdoor wijkt het aantal leerlingen in de informatie van DUO (licht) af van het aantal leerlingen op de school. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
691

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven