Montessori College Eindhoven

Habsburglaan 1 5616 HV Eindhoven

Schoolfoto van Montessori College Eindhoven

In het kort

Toelichting van de school

Het Montessori College baseert zich op de onderwijskundige uitganspunten van Maria Montessori. Centraal daarin staat "Leer mij het zelf te doen". Het onderwijs is sterk gestructureerd. Binnen deze structuur is er ruimte voor de leerlingen om in eigen tempo en op eigen niveau te werken aan de taken. Het doel is om leerlingen niet alleen intellectueel te vormen, maar ook sociaal-emotioneel en motorisch zodat zij goed zijn voorbereid op een plaats in de maatschappij. Door in te zetten op Kunst & Cultuur vesterkt de school dit. De school kenmerkt zich door een open klimaat en een goede sfeer.

Kenmerken van de school

  • Algemeen bijzonder
  • Montessori
  • Kunst en Cultuur
  • Keuzewerktijd
  • Alternatieve werktijd

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-(g)t
  • vmbo-(g)t / havo
  • havo

Bron

Bovenbouw

  • vmbo-(g)t
  • havo

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het Montessori College Eindhoven telt in het schooljaar 2020-2021  798 leerlingen.

Het Montessori College Eindhoven is een onderdeel van het Summa College. Het Summa College, voorheen ROC Eindhoven, biedt voornamelijk mbo onderwijs aan. Binnen het voortgezet onderwijs van het Summa College zijn verschillende vormen van voortgezet onderwijs ondergebracht onder 1 brinnummer. Dit zijn o.a. VO-AT, Vavo en een reboundvoorziening.


Voor deze indicator zijn onvolledige of onjuiste gegevens van de overheid ontvangen. Lees de toelichting van de school voor meer informatie.

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Voor deze indicator zijn onvolledige of onjuiste gegevens van de overheid ontvangen. Lees de toelichting van de school voor meer informatie.

Terug naar boven