Lorentz Casimir Lyceum

Celebeslaan 10 -20 5641 AG Eindhoven

Schoolfoto van Lorentz Casimir Lyceum

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Het leerlingtevredenheidsonderzoek voor het Lorentz Casimir Lyceum heeft plaatsgevonden in april van schooljaar 2022-2023. De vragenlijst is door ruim achthonderd leerlingen, evenwichtig verdeeld over de leerjaren en de opleidingen havo en vwo, ingevuld. De resultaten van het leerlingtevredenheidsonderzoek gebruikt het Lorentz Casimir Lyceum om gestelde doelen te evalueren.
We mogen trots zijn op de resultaten uit het onderzoek. Leerlingen zijn tevreden over wat zij leren en geven aan dat leraren goed uitleggen en helpen. Leerlingen kunnen bij hun mentor terecht. Een aandachtspunt is het betrekken van de actualiteit in de lessen. In het schoolplan 2023-2026 is hiervoor aandacht. Het sluit goed aan bij onze doelen voor burgerschapsonderwijs, waarbij we leerlingen willen voorbereiden op hun rol in de maatschappij en aandacht willen geven aan hun verantwoordelijkheid voor anderen en de samenleving.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Uit het leerlingtevredenheidonderzoek 2022-2023 blijkt dat leerlingen het Lorentz Casimir Lyceum ervaren als een veilige school met een prettige sfeer. Leerlingen geven aan graag samen met de andere leerlingen naar school te gaan. Dit doet ons goed. We vinden het belangrijk dat leerlingen zich gelukkig voelen en een mooie tijd hebben op onze school.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ouders willen graag het beste onderwijs voor hun kind. Voor onze school is het dan ook erg belangrijk dat we voortdurend in contact staan met de ouders om te kijken waar we verbeteringen kunnen aanbrengen. Ouders van leerlingen op het Lorentz Casimir Lyceum zijn bovengemiddeld tevreden.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven