Lorentz Casimir Lyceum

Celebeslaan 10 -20 5641 AG Eindhoven

Schoolfoto van Lorentz Casimir Lyceum

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Leerlingen op onze school voelen zich veilig en gerespecteerd. Dat is een belangrijke voorwaarde om te komen tot goede prestaties op school. Onze leerlingen, maar ook hun ouders, weten waar zij terecht kunnen. Zij zijn altijd welkom en een goede mentor helpt de leerling waar nodig. Als extra begeleiding nodig is kunnen leerlingen terecht bij onze eigen professionele leerlingbegeleiders.

In het onderzoek dat in 2016-2017 is afgenomen is de tevredenheid van leerlingen gemeten. Daarbij gaven onze leerlingen de school gemiddeld een 7,3 en voor veiligheid gemiddeld een 9.5! Het cijfer zoals hiernaast getoond is een gemiddelde van alle gemeten standaard onderdelen door het onderzoeksbureau. Daarbij zijn ook onderdelen die niet of minder op onze school van toepassing zijn, maar wel meetellen in het gemiddelde (en het gemiddelde daarmee dus naar beneden halen). Op de gemiddelde waardering van een 7,3 en de 9.5 door leerlingen zijn wij zeer trots!

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze school heeft twee interne vertrouwenspersonen en één externe vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ouders willen graag het beste onderwijs voor hun kind. Voor onze school is het dan ook erg belangrijk dat we voortdurend in contact staan met de ouders om te kijken waar we verbeteringen kunnen aanbrengen. Ouders van leerlingen op het Lorentz Casimir Lyceum zijn bovengemiddeld tevreden.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven