Lorentz Casimir Lyceum

Celebeslaan 10 -20 5641 AG Eindhoven

Schoolfoto van Lorentz Casimir Lyceum

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Leerlingen zijn van harte welkom in onze havo brugklas, atheneum brugklas, gymnasium brugklas, gymnasium+ brugklas of onze tweejarige havo/vwo-brugklas. In deze laatste brugklas geven wij op havo/vwo niveau les. De leerlingen hebben dan twee jaar de tijd om uit te proberen welk niveau hen goed past, waarna de keuze volgt voor de derde klas havo of vwo.
Leerlingen uit de atheneum brugklas kunnen voor de tweede klas ook nog kiezen voor het gymnasium. 
De gymnasium+ klas is bedoeld voor leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Leerlingen van de basisschool hebben soms moeite met de overstap naar het voortgezet onderwijs. Wij zorgen voor een veilige landing in het voortgezet onderwijs. Leerlingen met een havo/vwo-advies kunnen terecht in een 2-jarige brugklas. Op deze manier hebben zij 2 jaar de tijd om te bekijken welk niveau het beste bij hen past.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het Lorentz Casimir Lyceum streeft naar bovengemiddeld goede resultaten voor haar leerlingen. Al jaren liggen de slaagpercentages en scores op het centraal schriftelijk eindexamen ruim boven het landelijk gemiddelde.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Examencijfers liggen in een reeks van jaren zowel op de havo als op het vwo (ruim) boven het landelijk gemiddelde. Deze goede resultaten zien we over de hele breedte van de vakken. We zijn trots op de resultaten die onze leerlingen behalen!

Voor schooljaar 2022-2023 scoort ons gemiddelde examencijfer havo landelijk in het 95ste percentiel. Dit betekent dat slechts 5% van de scholen van Nederland een beter gemiddeld examencijfer havo heeft dan het Lorentz Casimir Lyceum.

Voor schooljaar 2022-2023 scoort ons driejaarlijks gemiddelde examencijfer vwo fors hoger dan het landelijk gemiddelde. Landelijk ligt dit drie-jaarlijks gemiddelde voor alle vakken op 6,23. Het Lorentz Casimir Lyceum scoort op het driejaarlijks gemiddelde een 7,02.  

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven