Het Assink lyceum locatie Rekkenseweg

Rekkenseweg 1 7152 AA Eibergen

Schoolfoto van Het Assink lyceum locatie Rekkenseweg

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Het Assink lyceum meet elk jaar de tevredenheid onder ouders en leerlingen. Dit doen we enerzijds ter verantwoording, anderzijds gebruiken we de uitkomsten ook intern om met ouders en leerlingen in gesprek te komen en op basis van uitkomsten zaken aan te pakken.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Het Assink lyceum meet elk jaar de tevredenheid onder ouders en leerlingen. Dit doen we enerzijds ter verantwoording, anderzijds gebruiken we de uitkomsten ook intern om met ouders en leerlingen in gesprek te komen en op basis van uitkomsten zaken aan te pakken.

Dit jaar is de respons van de ouders van de Rekkenseweg laag. We willen de uitkomsten toch delen, maar met de opmerking erbij dat de respons zo laag is dat de betrouwbaarheid ervan daarom gering is en niet maatgevend voor alle ouders van de Rekkenseweg.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven