Terra Eelde

Burg. J.G. Legroweg 29 9761 TA Eelde

  • Schoolfoto van Terra Eelde
  • Schoolfoto van Terra Eelde
  • Schoolfoto van Terra Eelde
  • Schoolfoto van Terra Eelde
  • Schoolfoto van Terra Eelde

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

De resultaten VMBO-(G)T worden beïnvloed doordat leerlingen van het Groene Lyceum ingeschreven worden met TL/Havo advies en in leerjaar drie formeel gezien in de gemengde leerweg geplaatst worden. Hierdoor is het onderbouwresultaat voor deze leerlingen per definitie lager.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Elke leerling wordt gezien in Terra Eelde 

Vanaf de basisschool volgen we in gezamenlijk overleg met ouders, kind en mentor, de voortgang van de leerling. Tijdens de eerste twee leerjaren werken we samen aan een succesvolle doorstroming naar de juiste leerweg in klas 3. Vervolgens werken we op niveau toe naar de diplomering. Dit bereiken we d.m.v. monitoring, overleg, reflectie en het ondersteunen van leerlingen op didactisch en pedagogisch gebied.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Terra Eelde slaagt ruim voldoende

In het schooljaar 2020-2021 is 100 % van onze BB, KB en GL/TL leerlingen geslaagd!

In het schooljaar 2021-2022 is 99 % van onze leerlingen geslaagd!

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Terra Eelde sluit aan bij de landelijke norm

Uit tabellen waar de examencijfers vergeleken worden met het landelijk gemiddelde blijkt dat in de afgelopen schooljaren onze examencijfers voor alle richtingen uitstekend aansluiten bij de landelijke gemiddelde eindexamencijfers. Wij zijn uiteraard heel trots en tevreden met dat resultaat en werken er hard aan dit niveau te behouden.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Terra Eelde "leert" en "presteert"

De ontwikkelingen die het Terra Eelde doormaakt, sluiten naadloos aan bij de adviezen die geformuleerd zijn door het auditteam en de inspectie. De school maakt een inhoudelijke ontwikkeling door, gericht op een professionele leergemeenschap. Dit betekent dat een ieder leert in de organisatie, zowel docenten als leerlingen als ondersteunend personeel. Hierdoor is er een dynamische sfeer waarbij voortdurend gewerkt wordt aan verbetering van kwaliteit en goed onderwijs.

Terug naar boven