Het Streek College

Zandlaan 25 6717 LN Ede

  • Onze locatie kenmerkt zich door licht, ruimte en moderne onderwijsvoorzieningen.
  • Deze keuken is één van de vele praktijkruimtes aan de Zandlaan waar onze leerlingen kunnen leren door te doen.
  • Alle afdelingen grenzen aan het centraal gelegen Atrium, waar de leerlingen pauzeren en klasoverstijgende activiteiten georganiseerd worden.
  • Ook de naast de school gelegen nieuwe sportzaal beschikt over alle moderne faciliteiten.
  • Het bedrijfsleven staat te springen op technische jongens en meisjes. Iets voor jou? Misschien ligt jouw toekomst wel in de techniek?

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In de verwerking van de enquête moet waar vmbo genoemd wordt, de onderbouw gelezen worden.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Iedere ouder wil zijn kind naar een veilige school sturen. Een veilige school is niet per se een school waar niets gebeurt. Een school is een ontmoetingsplaats voor allerlei leerlingen, docenten, medewerkers en ouders. In het contact kan nu eenmaal wat mis gaan.

Wij geloven dat een veilige school een school is, waar problemen worden opgelost en aangepakt. Geen moeilijke gesprekken uit de weg gaan, maar contact maken met de ander. Dit leren wij onze leerlingen met vallen en opstaan. Een proces dat nooit helemaal af is. Iets waar wij als school elke dag mee bezig willen zijn. Omdat het zo belangrijk is elke dag aandacht te hebben voor de mensen om ons heen!

Wij leren onze medewerkers en leerlingen om begrip te tonen, in te leven in de ander, een goed gesprek te voeren en vooruit te kijken. Samen bouwen wij aan een veilige school.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven