Het Streek College

Zandlaan 25 6717 LN Ede

  • Onze locatie kenmerkt zich door licht, ruimte en moderne onderwijsvoorzieningen.
  • Deze keuken is één van de vele praktijkruimtes aan de Zandlaan waar onze leerlingen kunnen leren door te doen.
  • Alle afdelingen grenzen aan het centraal gelegen Atrium, waar de leerlingen pauzeren en klasoverstijgende activiteiten georganiseerd worden.
  • Ook de naast de school gelegen nieuwe sportzaal beschikt over alle moderne faciliteiten.
  • Het bedrijfsleven staat te springen op technische jongens en meisjes. Iets voor jou? Misschien ligt jouw toekomst wel in de techniek?

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Eindelijk was het zover...

Na een flinke investering, monitoring, risicoanalyses vanuit de verschillende vakken, hebben wij afgelopen schooljaar (2018-2019) een hoge slagingspercentage bereikt. Bij de GL/TL afdeling betekende dat zelfs een score van 100%. Daar zijn wij als school erg trots op.

 

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2021-2022?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

We zijn behoorlijk tevreden met de plaatsing en doorstroom van onze leerlingen in het voortgezet onderwijs. Vrijwel alle leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg gingen naar het MBO en de doorstroom daar is relatief goed. Ook van de kaderberoepsgerichte leerweg gingen veel leerlingen naar het MBO en een klein deel ging verder naar ander voortgezet onderwijs. De doorstroom in het MBO van leerlingen die in 2012 hun kader diploma haalden was relatief laag. Het is de verwachting de inzet van loopbaanbegeleiding op Het Streek leidt tot betere studiekeuzes en hogere doorstroom. Van de leerlingen die de gemengd-theoretische leerweg doen, gaan relatief veel leerlingen naar het MBO en juist weinig naar ander voortgezet onderwijs. Dit past bij de profilering van de MAVO aan de Zandlaan, we bereiden de leerlingen goed voor op het MBO. 92% van de leerlingen studeert na het eerste jaar verder op het MBO. Ook hier geldt dat we door loopbaanbegeleiding het aantal leerlingen dat van MBO opleiding wisselt na het eerste jaar willen verkleinen.
Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven