CSG Het Streek, Het Streek Lyceum

Bovenbuurtweg 1 6717 XA Ede

  • Schoolfoto van CSG Het Streek, Het Streek Lyceum
  • Schoolfoto van CSG Het Streek, Het Streek Lyceum
  • Schoolfoto van CSG Het Streek, Het Streek Lyceum
  • Schoolfoto van CSG Het Streek, Het Streek Lyceum
  • Schoolfoto van CSG Het Streek, Het Streek Lyceum

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Op het gebied van veiligheid, sfeer en leerlingbegeleiding geven onze leerlingen Het Streek bovengemiddelde beoordelingen. Omdat dit speerpunten zijn in onze aanpak, is het mooi dat de leerlingen dit ook als zodanig ervaren. We hebben de afgelopen tijd sterk ingezet op het gebruik van ICT in de lessen. Leerlingengeven aan tevreden te zijn over het gebruik van ICT en de daarbij behorende afwisseling in de les.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze zorgcoördinator mw. Verhoeven is anti-pestcoördinator op Het Streek. Zij werkt hierin nauw samen met teamleiders, teamleden en mentoren. De teamleiders hebben de bevoegdheid om medewerkers aan te spreken op hun rol binnen de school in het kader van het(anti-)pestbeleid. Ook richting de leerlingen hebben teamleiders door hun functie de middelen in handen om adequaat op te treden in het zeldzame geval dat  zich een situatie voordoet waarin een leerling wordt gepest.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

We hebben de afgelopen jaren ingezet op onderwijs op niveau, het gebruik van ICT en samenwerken. Het is mooi om te zien dat ouders dit terugzien en dat tegelijkertijd de zaken die we vanouds belangrijk vinden herkenbaar blijven voor ouders: talentontwikkeling, goed contact tussen ouders en school en een goede begeleiding van leerlingen.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven