CSG Het Streek, Het Streek Lyceum

Bovenbuurtweg 1 6717 XA Ede

  • Schoolfoto van CSG Het Streek, Het Streek Lyceum
  • Schoolfoto van CSG Het Streek, Het Streek Lyceum
  • Schoolfoto van CSG Het Streek, Het Streek Lyceum
  • Schoolfoto van CSG Het Streek, Het Streek Lyceum
  • Schoolfoto van CSG Het Streek, Het Streek Lyceum

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De doorstroom in zowel de onderbouw als de bovenbouw is heel hoog. Tegelijkertijd hebben we zeer goede slagingspercentages. Dat betekent dat onderwijs volgen op Het Streek een goede basis voor een succesvolle toekomst is.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De slagingspercentages liggen voor alle afdelingen al jarenlang boven het landelijk gemiddelde en behoren tot de hoogste in de regio.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examen afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Alle afdelingen op de Bovenbuurtweg hebben ‘basistoezicht’. Dat betekent dat de onderwijsresultaten voldoende tot goed zijn en dat de Onderwijsinspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van het onderwijsleerproces. Via onderstaande link kunt u een recent rapport bekijken die naar aanleiding vaneen kwaliteitsonderzoek bij ons op school door de Onderwijsinspectie zijn opgesteld. Over onze MAVO afdeling zegt de Onderwijsinspectie: ‘De opbrengsten zijn al jaren voldoende en de kwaliteit van het onderwijsproces is eveneens als voldoende beoordeeld. De meeste lessen worden gekenmerkt door een gestructureerde en doelgerichte opbouw waarbij leerlingen weten waaraan ze werken en waarom. Daarnaast kunnen leerlingen actief met de lesstof bezig zijndoor een variatie in instructie cq. aan opdrachten. Verder bewaakt de school de kwaliteit van haar opbrengsten en het onderwijsproces voldoende systematisch en planmatig.’

Terug naar boven