CSG Het Streek, Het Streek Lyceum

Bovenbuurtweg 1 6717 XA Ede

  • Schoolfoto van CSG Het Streek, Het Streek Lyceum
  • Schoolfoto van CSG Het Streek, Het Streek Lyceum
  • Schoolfoto van CSG Het Streek, Het Streek Lyceum
  • Schoolfoto van CSG Het Streek, Het Streek Lyceum
  • Schoolfoto van CSG Het Streek, Het Streek Lyceum

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De doorstroom in zowel de onderbouw als de bovenbouw is heel hoog. Tegelijkertijd hebben we zeer goede slagingspercentages. Dat betekent dat onderwijs volgen op Het Streek een goede basis voor een succesvolle toekomst is.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De slagingspercentages liggen voor alle afdelingen al jarenlang boven het landelijk gemiddelde en behoren tot de hoogste in de regio.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die het centraal examen hebben gemaakt. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Alle afdelingen op de Bovenbuurtweg hebben ‘basistoezicht’. Dat betekent dat de onderwijsresultaten voldoende tot goed zijn en dat de Onderwijsinspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van het onderwijsleerproces. Via onderstaande link kunt u een recent rapport bekijken die naar aanleiding vaneen kwaliteitsonderzoek bij ons op school door de Onderwijsinspectie zijn opgesteld. Over onze MAVO afdeling zegt de Onderwijsinspectie: ‘De opbrengsten zijn al jaren voldoende en de kwaliteit van het onderwijsproces is eveneens als voldoende beoordeeld. De meeste lessen worden gekenmerkt door een gestructureerde en doelgerichte opbouw waarbij leerlingen weten waaraan ze werken en waarom. Daarnaast kunnen leerlingen actief met de lesstof bezig zijndoor een variatie in instructie cq. aan opdrachten. Verder bewaakt de school de kwaliteit van haar opbrengsten en het onderwijsproces voldoende systematisch en planmatig.’

Terug naar boven