Connect College - locatie Havo/Atheneum/Gymnasium

Populierlaan 1 6101 BA Echt

  • Leerlingen van het Connect College zijn druk bezig in een creatieve brainstorm sessie.
  • Ook de diverse basisscholen in de regio worden ge├»ntroduceerd met het middelbaar onderwijs op het Connect College.

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Ons schoolplan 2016-2020 treft u hieronder als bijlage aan.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het bijgevoegde zorgplan is in schooljaar 2015-2016 vastgesteld en door de MR goedgekeurd. In de loop der jaren is het oorspronkelijke zorgplan aangevuld met bijlagen die informatie geven over hoe we als school omgaan met de afspraken die in het Samenwerkingsverband 31.02 gemaakt zijn rondom de Wet Passend Onderwijs.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven