Pax vmbo

Mr. van Coothstraat 34 6651 ZJ Druten

Schoolfoto van Pax vmbo

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

In de Vensters ziet u de gegevens van het Pax Christi College als één school: het Junior College WMW is samengevoegd met de locaties in Druten. De inspectie berekent de doorstroom van de locaties apart. Om deze reden kunnen in de Vensters de doorstroomgegevens niet getoond worden.

Door een herindeling van leerlingen van deze school toont deze indicator geen of onvolledige gegevens. Lees de toelichting van de school voor meer informatie.

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het Pax Christi College is zich er terdege van bewust dat je kwaliteit van een school niet alleen kunt afmeten aan de slagingspercentages.

Toch is het prettig om te kunnen vermelden dat de slagingspercentages er prima uitzien.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De gemiddelde examencijfers zijn goed. Daarnaast is ook het verschil tussen het Centraal examen (CE) en Schoolexamen (SE) prima.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

De leerlingen van het vmbo stromen door naar het MBO. Voor onze leerlingen betekent dit dat ongeveer 50% van de leerlingen naar het ROC in Nijmegen gaat, de andere 50% gaat naar het Koning Willem I College in Den Bosch.

Ongeveer 15% van de vmbo-t leerlingen stroomt door naar havo. Dit is gelijk aan het landelijk gemiddelde.

De havo leerlingen stromen door naar het Hoger Beroepsonderwijs (HBO). Onze leerlingen doen het goed op de HAN! De Vwo leerlingen stromen door naar de universiteit. Ook van de Radboud Universiteit krijgen we te horen dat onze leerlingen het daar goed doen.

Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school


Voor alle afdelingen van het Pax Christi College heeft de Inspectie het basis- arrangement vastgesteld.  Dit betekent dat de inspectie geen aanwijzingen heeft dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs en/of in de naleving van wet- en regelgeving. De resultaten van de externe evaluatie:De inspectie heeft onderzoek gedaan naar de opbrengsten van het PCC. De inspectie heeft doorstroom- en uitstroomgegevens beoordeeld en de examenresultaten bestudeerd. Daarnaast heeft de inspectie een notitie van het  PCC ontvangen, waarin beschreven is hoe er aan verbetering van het onderwijs wordt gewerkt. In een gesprek met het bestuur van de Alliantie VO voor Nijmegen en het Land van Maas en Waal heeft de inspectie het toezichtkader vastgesteld.   Informatie over deze evaluatie is interessant voor:Ouders en leerlingenMeer informatie over de externe evaluatie:http://www.owinsp.nl

Terug naar boven