d'Oultremontcollege

Dillenburgstraat 46 5151 GL Drunen

  • Schoolfoto van d'Oultremontcollege
  • Schoolfoto van d'Oultremontcollege
  • Schoolfoto van d'Oultremontcollege

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2021 is de tevredenheidsenquête onder leerlingen van de school afgenomen. Leerlingen die het vernieuwde onderwijs in leerjaar 1 en 2 volgen, scoren duidelijk hoger op tevredenheid.

De enquête is afgenomen in een periode dat leerlingen grotendeels thuis online lessen volgden. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2021 is schoolbreed een tevredenheidsonderzoek onder ouders gehouden. 

De enquête is afgenomen in een periode dat leerlingen grotendeels thuis online lessen volgden. 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,4

Terug naar boven