Ichthus Lyceum

Wolff en Dekenlaan 1 1985 HP Driehuis NH

  • Schoolfoto van Ichthus Lyceum
  • Schoolfoto van Ichthus Lyceum
  • Schoolfoto van Ichthus Lyceum
  • Schoolfoto van Ichthus Lyceum
  • Schoolfoto van Ichthus Lyceum

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het Ichthus Lyceum kent resultaten die iets boven het landelijk gemiddelde liggen. In het streven onze resultaten verder te verbeteren heeft de school een aantal maatregelen genomen. Het aannamebeleid in de brugklas is duidelijk aangescherpt en dit geldt ook voor de bevorderingsnormen in alle leerjaren. Bovendien is een kwaliteitscontrolesysteem ingevoerd, waarbij de lessen en de toetsen ook intern intensief worden gemonitord.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het Ichthus Lyceum kent resultaten die iets boven het landelijke gemiddelde liggen. In het streven onze resultaten verder te verbeteren heeft de school een aantal maatregelen genomen. Het aannamebeleid in de brugklas is duidelijk aangescherpt en dit geldt ook voor de bevorderingsnormen in alle leerjaren. Bovendien is een kwaliteitscontrolesysteem ingevoerd, waarbij de lessen en toetsen ook intern intensief worden gemonitord.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven