OSG Singelland - ISK

Zetveld 38 9202 LM Drachten

Schoolfoto van OSG Singelland - ISK

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De leerlingen van de ISK beheersen het Nederlands in beperkte mate, hierdoor wordt de vragenlijst van Vensters niet afgenomen. Wel houdt de leerlingenraad binnen de school korte tevredenheidsonderzoeken onder alle leerlingen waarbij diverse onderwerpen aan bod komen. De uitkomst van het meest recente onderzoek is als bijlage toegevoegd.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Doordat de leerlingen van de ISK onvoldoende talig zijn om de enquête van Vensters voor Verantwoording in te vullen, is er geen score bij dit onderdeel aanwezig.

Veelgestelde vragen

Terug naar boven