OSG Singelland - ISK

Zetveld 38 9202 LM Drachten

Schoolfoto van OSG Singelland - ISK

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Leerlingen op de ISK hebben veelal niet op een Nederlandse basisschool gezeten en hebben daardoor ook geen schooladvies.

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het komt vaak voor dat ISK-leerlingen de school niet afmaken, doordat zij middels de uitkomst van de asielprocedure terug moeten keren naar hun vaderland.

Voor ISK-scholen is deze indicator niet van toepassing. Lees de toelichting van de school voor meer informatie.

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven