OSG Singelland - ISK

Zetveld 38 9202 LM Drachten

Schoolfoto van OSG Singelland - ISK

In het kort

Toelichting van de school

De ISK is een multiculturele school. De leerlingen verschillen niet alleen in nationaliteit, maar ook in leeftijd, onderwijsachtergrond en toekomstperspectief. De ISK wil een veilige school zijn, waarbinnen leerlingen zich kunnen ontwikkelen en kunnen werken aan hun toekomstperspectief, daarbij rekening houdend met hun specifieke omstandigheden.

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Acitiviteiten
  • Praktijkvakken

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-b/k/(g)t

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

ISK Drachten is een school voor anderstaligen tussen de 12 en 18 jaar, voor leerlingen die nog niet zo goed Nederlands spreken, lezen of schrijven. In een periode van anderhalf tot drie jaar leert iemand de Nederlandse taal. Schakelklas betekent dat de leerling naar ISK gaat om later over te schakelen naar het 'gewone' voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld naar het VMBO, HAVO, VWO of MBO/ROC. Door ISK wordt de overgang naar een nieuwe school (het vervolgonderwijs) makkelijker. De leerlingen worden in groepen van ongeveer 15 kinderen naar taalniveau en toekomstperspectief ingedeeld.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
417

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven