CSG Liudger - locatie De Ring/PRO Drachten

De Ring 6 9202 NW Drachten

Schoolfoto van CSG Liudger - locatie De Ring/PRO Drachten

In het kort

Toelichting van de school

CSG Liudger De Ring staat voor uitdagend praktijkonderwijs in een respectvolle omgeving. We zijn betrokken en hebben oog voor de capaciteiten die onze leerlingen meebrengen als ze de school binnenkomen. In wederzijds respect willen we de leerling mee op weg nemen en leren waar zijn/haar mogelijkheden en groeikansen liggen. Daarbij spelen ook onze christelijke waarden een rol: wie de leerling ziet als uniek schepsel wil hem/haar vanzelfsprekend ondersteunen op weg naar een volwassen toekomst binnen de maatschappij.

Op de locatie De Ring in Drachten wordt het praktijkonderwijs aangeboden. De leerling leert hier te werken en wordt begeleid op weg naar een arbeidsplek of vervolgopleiding.
CSG Liudger De Ring beschikt over een gemengde onderbouwklas praktijkonderwijs/vmbo, deze is bedoeld voor leerlingen die zich op de grens van het praktijkonderwijs en vmbo bevinden, de leerling krijgt hier de kans om zich voor te bereiden op de bovenbouw van het vmbo, met als doel het behalen van het vmbo-diploma.

 

Kenmerken van de school

  • Prot. Christelijk
  • uitdagend
  • betrokken
  • respectvol

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • praktijkonderwijs

Bron

Bovenbouw

  • praktijkonderwijs

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
143

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven