CSG Liudger - locatie Splitting

Leerweg 2 9202 LC Drachten

Schoolfoto van CSG Liudger - locatie Splitting

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Locatie Splitting biedt de volgende onderwijsniveaus aan in leerjaar 3: vmbo-b,vmbo-k, vmbo-g, vmbo-t (vmbo-g en vmbo-t worden op locatie Splitting mavo genoemd). Met ingang van het schooljaar 2021-2022 start de Splitting met De Nieuwe Leerweg in klas 3 mavo. Alle leerlingen volgen dan een praktijkgericht vak, waarbij een keuze gemaakt kan worden uit E&O (Economie en Ondernemen), IT (Informatietechnologie), D&P (Diensten en Producten) en Z&W (Zorg en Welzijn).

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Op de locatie Splitting zijn de volgende bijzondere doorstroommogelijkheden. Het Turbotraject is een initiatief voor de gemotiveerde leerling die via een versneld traject het de mbo-opleiding Middenkader Engineering wil doorlopen. In het meester-gezel project worden leerlingen die dat nodig hebben extra begeleid om een vak in de praktijk te leren. Ook is er veel aandacht voor doorlopende leerlijnen.
Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het vierjaarlijks inspectie-onderzoek is in 2020 in compacte vorm uitgevoerd vanwege COVID-19. De conclusie van het onderzoek is dat er geen indicaties van risico’s zijn bij het bestuur en de verschillende locaties om een regulier onderzoek uit te voeren.  

Terug naar boven