CSG Liudger - locatie Splitting

Leerweg 2 9202 LC Drachten

Schoolfoto van CSG Liudger - locatie Splitting

Profielkeuze

Toelichting van de school

Op de locatie Splitting worden alle leerwegen van het vmboaangeboden. Vanaf het schooljaar 2015-2016 is deze locatie een Vakcollege en biedt de vakroutes Techniek en Mens & Dienstverlenen aan. Het onderwijs op deze locatie is praktijkgericht. Ook in leerjaar 1 en 2 van de mavo en het reguliere programma van de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg kunnen leerlingen bijzondere praktijklessen volgen. Deze worden accenten genoemd.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

CSG Liudger staat voor een liefdevolle, lerende en levendige gemeenschap waarin leerlingen en medewerkers tot hun recht komen, kunnen groeien tot de mens zoals God hen heeft bedoeld en zich verantwoordelijk weten voor de samenleving dichtbij en veraf.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Vanuit onze christelijke levensvisie zien wij zorg als regulieronderdeel van ieder menselijke relatie. Dit is ook verwoord in onze slogan ‘accent op aandacht’. Zorg is niet bijzonder, zorg is normaal!

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven