De Stroom

Reeweg Zuid 22 3317 NH Dordrecht

Schoolfoto van De Stroom

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van De Stroom, één van de 8 scholen van de Stichting Speciaal Onderwijs Drechtsteden eo (SPON). De Stroom is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen, van 12 tot en met 20 jaar, met een verstandelijke beperking.

Wilt u meer weten over onze school bezoekt u dan onze website: www.stroom.spon.nu 

Kenmerken van de school

  • professionele cultuur
  • gaan uit van mogelijkheden
  • structuur in organisatie
  • structuur in regels
  • ouders en leerling als partner

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Er zijn 2 mogelijkheden om de school af te sluiten, 2 uitstroomprofielen.

  1. Uitstroom arbeid
  2. Uitstroom dagbesteding

ad 1: Uitstroom richting aangepaste werkomgeving en beschut werk.

ad 2: Uitstroom richting taakgerichte dagbesteding of belevingsgericht dagbesteding.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
77

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven