Stedelijk Dalton Lyceum ISK

Eulerlaan 51 3328 KS Dordrecht

  • Schoolfoto van Stedelijk Dalton Lyceum ISK
  • Schoolfoto van Stedelijk Dalton Lyceum ISK
  • Schoolfoto van Stedelijk Dalton Lyceum ISK
  • Schoolfoto van Stedelijk Dalton Lyceum ISK

In het kort

Toelichting van de school

De ISK is voor iedereen in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar die de Nederlandse taal nog niet beheerst. De leerlingen hebben vele nationaliteiten en spreken allemaal hun eigen taal. Het doel is om onze leerlingen zo snel mogelijk de Nederlandse taal te leren (en andere vakken zoals wiskunde, Engels en burgerschap), zodat zij goed voorbereid doorstromen naar het voortgezet of beroepsonderwijs. 

Kenmerken van de school

  • Onderwijs voor anderstaligen
  • Integreren
  • Samenwerken
  • Zelfstandigheid
  • Vrijheid Verantwoordelijkheid

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • brede brugklas

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
457

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven