Johan de Witt-gymnasium

Oranjepark 11 3311 LP Dordrecht

  • Schoolfoto van Johan de Witt-gymnasium
  • Schoolfoto van Johan de Witt-gymnasium
  • Schoolfoto van Johan de Witt-gymnasium
  • Schoolfoto van Johan de Witt-gymnasium

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Het leerling-tevredenheidsonderzoek is uitgevoerd onder de leerlingen van de klassen 1, 3 en 6.

De uitkomsten worden met de leerlingen in de leerlingenraad, met het schoolbestuur, met de medezeggenschapsraad en met het managementteam besproken.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Onder de ouders van de leerlingen van het Johan de Witt-gymnasium is in maart 2019 een tevredenheidsonderzoek gedaan.

De resultaten van dit onderzoek worden beschouwd als nulmeting en vormen de basis voor tevredenheidsonderoeken in de komende jaren.


Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven