Johan de Witt-gymnasium

Oranjepark 11 3311 LP Dordrecht

  • Schoolfoto van Johan de Witt-gymnasium
  • Schoolfoto van Johan de Witt-gymnasium

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Aanmelden op het Johan de Witt-gymnasium kan als je een VWO-advies hebt gekregen op de basisschool. Ook als je een havo/vwo advies hebt gaan we graag met je in gesprek.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Wij streven er voortdurend naar om de uitstroom van leerlingen uit de onderbouwklassen te beperken.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het Johan de Witt-gymnasium streeft naar een slaagpercentage dat boven de 90% ligt.

Hierbij willen wij ons graag vergelijken met de resultaten van de andere zelfstandige gymnasia in Nederland.

Natuurlijk zijn wij er gelukkig mee als het % boven de 95 uitkomt. Wel willen wij leerlingen kansen geven en dan is het streven naar 100% geslaagden te risicoloos.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

We  streven er naar om voor alle vakken minstens op de gemiddelde examenresultaten van alle zelfstandige gymnasia in Nederland te komen.

Vanwege het vervallen van de eindexamenresultaten van 19/20 hebben we er nu geen zicht op of we daarin geslaagd zijn. 

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Bestuurder en schoolleiding van het Johan de Witt-gymnasium streeft er naar goed zicht op de kwaliteit van het geboden onderwijs te houden.

De school doet dit door middel van

  • voortgangsgesprekken met de Medezeggenschapsraad en de Leerlingenraad (met vertegenwoordigers uit alle klassen) en het Bestuur van de Oudervereniging.
  • jaarlijkse evaluatiegesprekken met alle sectieleiders en alle medewerkers individueel
  • het monitoren van alle kwantitatieve gegevens over de ontwikkeling en resultaten van onze leerlingen
  • vergelijking van onze onderwijsresultaten met die van de overige categoriale gymnasia in Nederland 
  • Enquetes van leerlingen over hun docenten
  • het  organiseren van tevredenheidsonderzoeken onder ouders, leerlingen en docenten.

Terug naar boven