Johan de Witt-gymnasium

Oranjepark 11 3311 LP Dordrecht

  • Schoolfoto van Johan de Witt-gymnasium
  • Schoolfoto van Johan de Witt-gymnasium

Profielkeuze

Toelichting van de school

Veel leerlingen kiezen er in de bovenbouw (leerjaar 4, 5 en 6) voor extra vak(-ken), waardoor zij een combinatie van profielen volgen.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Voor de schooljaren 2017 t/m 2021 is in 2017 het Schoolplan opgesteld.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht is als bijlage toegevoegd.

Het zorgorganogram van het Johan de Witt-gymnasium is toegevoegd

Het dyslexcieprotocol is bijgevoegd.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven