Stedelijk Dalton Lyceum - Kapteynweg

Kapteynweg 3 3318 EC Dordrecht

Schoolfoto van Stedelijk Dalton Lyceum - Kapteynweg

Profielkeuze

Toelichting van de school

 

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het schoolplan Strategie en Visie 2021-2025 wordt de visie van het Stedelijk Dalton Lyceum beschreven en vindt o.a. belangrijke informatie over:

de daltonkernwaarden en op welke wijze deze vorm worden gegeven;

het onderwijs op elke locatie volgens de daltonuitgangspunten;

het onderwijsaanbod op de verschillende locaties;

onze onderwijskundige ambitie voor de toekomst.

 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De zorgnota 2019-2020 geldt specifiek voor locatie Kapteynweg, waarin de uitgangspunten van passend onderwijs zijn verwerkt.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven