Stedelijk Dalton Lyceum VWO

Overkampweg 125 3318 AN Dordrecht

  • Schoolfoto van Stedelijk Dalton Lyceum VWO
  • Schoolfoto van Stedelijk Dalton Lyceum VWO
  • Schoolfoto van Stedelijk Dalton Lyceum VWO

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De uitslag van het tevredenheidsonderzoek van de leerlingen is besproken met de mentoren en met de leerlingen. De verbeterpunten die hier zijn uitgekomen zijn: meer begeleiding bij verbeteren van de studieresultaten, meer activerende didactiek in de les en sterker vasthouden aan de daltonwerkwijze. Deze verbeterpunten maken deel uit van ons activiteitenplan.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De mentor is de spil in de begeleiding van de leerling; hij of zij weet wat er speelt in zijn of haar klas. Waar nodig schakelt de mentor de coördinator van de leerlingondersteuning in.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De resultaten van deze enquête zijn vrijwel positief. Daar waar verbeterpunten zijn, worden in overleg met o.a. de ouderraden acties ondernomen.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven