Stedelijk Dalton Lyceum - Overkampweg

Overkampweg 125 3318 AN Dordrecht

Schoolfoto van Stedelijk Dalton Lyceum - Overkampweg

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De uitslag van het tevredenheidsonderzoek van de leerlingen is besproken met de mentoren en met de leerlingen. De verbeterpunten die hier zijn uitgekomen zijn: meer begeleiding bij verbeteren van de studieresultaten, meer activerende didactiek in de les en sterker vasthouden aan de daltonwerkwijze. Deze verbeterpunten maken deel uit van ons activiteitenplan 2019-2020.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2019-2020?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De resultaten van deze enquête zijn vrijwel positief. Daar waar verbeterpunten zijn, worden in overleg met o.a. de ouderraden acties ondernomen.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven