Cambreur College

Mgr. Schaepmanlaan 13 5103 BB Dongen

  • Gebouw voor het voorbereidend mbo
  • Vanaf schooljaar 2021-2022 zitten wij met onze mavo, havo en vwo leerlingen in een prachtig nieuw gebouw
  • Boven de ingang van beide gebouwen schittert onze naam
  • Vanuit de collegezaal heb je zicht op de ruime aula
  • Elke afdeling kent zijn eigen leerplein in een eigen kleur. Vanuit deze thuishaven volgen leerlingen de meeste lessen

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In Dongen doen we dingen samen. Dat geldt ook voor het Cambreur College. Het is een actieve school met ambitie. Leerlingen en collega’s worden gestimuleerd om in hun ontwikkeling te blijven groeien en hierin ook zelf het initiatief te nemen. Daarbij is het wezenlijk dat leerlingen en teamleden zich thuis voelen op het Cambreur. De uitslag van leerling enquêtes bevestigen dit en geven tegelijkertijd ook verbeterpunten aan voor beide partijen. Zo sluiten onze lessen steeds meer aan bij de actualiteiten en gebeurtenissen in het nieuws.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid is een voorwaarde om te komen tot een succesvol leerproces. De school realiseert zich dat terdege. Contacten met de mentor, maar ook voorspelbaarheid en vastgelegde procedures zorgen er voor dat de leerlingen weten waar ze aan toe zijn en daadwerkelijk veiligheid ervaren. Regelmatig wordt er in bijvoorbeeld mentorlessen aandacht besteed aan het veiligheidsgevoel van de leerlingen

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ouders zijn tevreden over de sfeer, de veiligheid en eveneens over het contact met mentoren en decanen. Ook de communicatie met school is dik in orde.
       
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven