Cambreur College

Mgr. Schaepmanlaan 13 5103 BB Dongen

  • gebouw voor het voorbereidend mbo
  • zelfstandig werken in het OLC en de locatie voor Kurzweiltoetsen
  • gebouw voor vwo en havo en voor tweetalig vwo en havo
  • achterzijde met sportveld
  • aula

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het advies van de basisschool is leidend bij de plaatsing van de leerlingen. Op grond van het aanbod formeren we zo homogeen mogelijke klassen. In schooljaar 2016-2017 hadden we bijvoorbeeld een havo- en een hv-klas. De jaren daarna zijn we gestart met homogene havo- en vwo-klassen in leerjaar 1. Ieder jaar opnieuw maken we onze afweging op grond van de aanmeldingen.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De vernieuwde verticale structuur werpt in de onderbouw al vruchten af.
 
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het slaagpercentage ligt al jaren op of boven het landelijk gemiddelde, terwijl een deel van de leerlingen een verzwaard tweetalig curriculum doorloopt.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Alle opleidingen kennen goede examencijfers. Het Cambreur College streeft ernaar een balans te vinden tussen schoolexamens en centrale examens. Het verschil tussen het gemiddelde cijfer van schoolexamens en centraal schriftelijk examen is klein.
 
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

De meeste leerlingen vervolgen hun weg richting wo (vwo), hbo (havo) of mbo (vmbo, mavo). In de terugkoppeling (enquêtes) horen we dat de Cambreurbasis stevig is.

Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het kader van de bewaking van de kwaliteit van het onderwijs is het zinvol extern naar je organisatie te laten kijken. Op aandachtsgebieden maakt het Cambreur College graag van deze mogelijkheden gebruik. Zo hebben de vier afdelingen het VO-traject "ambitieus leerklimaat" gevolgd, wordt de school als haco-school gevisiteerd, doorloopt het Cambreur College het visitatietraject van tweetalig onderwijs en zijn er collegiale visitaties tussen een viertal OMO-scholen. 

De inspectie van het onderwijs geeft met haar metingen en de opbrengstenkaart aan hoe de school in vergelijking met andere scholen scoort en ook Vensters levert voldoende materiaal om kritisch naar de eigen situatie te kijken en verbeterpunten te formuleren. Een kwaliteitsmedewerker is geschoold in het programma MMP en houdt de vinger aan de pols. Op het gebied van sociale integratie en burgerschapsvorming werkt het Cambreur samen met de Academische Werkplaats van de UvA.

Terug naar boven