PRAKTICON

Spoorstraat 11b 7003 DX Doetinchem

Schoolfoto van PRAKTICON

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

ProZo: Onze leerlingen geven op de totale schaal tevredenheid de school een 8,1 (in vergelijking tot andere scholen is deze score een 7,5). Onze school hanteert de methodiek van herstelgericht werken en de pedagogische dansvloer. Bij herstelgericht werken is de focus vooral gericht op herstel van de aangerichte schade en van de verstoorde relatie. Sociaal-emotionele binding en harmonie  is daarin belangrijker dan afwijzing van de "dader(s)". Wij geloven, dat in een plezierige werk-/leeromgeving lossen mensen samen hun problemen op en werken samen aan constructieve oplossingen bij conflicten.  Wij investeren dan ook in een positief en preventief veilige schoolklimaat, dat recht doet aan een ieder, die met ons in contact komt. “Iedereen hoort erbij !”. Er zijn structurele overlegmomenten met de leerlingenraad en coördinatoren veiligheid over wat er nog (meer) nodig is om een stabiel sociaal pedagogisch klimaat te onder-/(be)houden en of te verbeteren. Wij werken vanuit een preventieve, proactieve en lerende houding aan een veilig schoolklimaat.
Weergave Tevredenheid leerlingen ProZo!

Tevredenheid
8,1
vergelijkbare scholen
7,5

Bron

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Leraren en veiligheid

Bron

Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan de ProZo!-vragenlijst van de Sectorraad Praktijkonderwijs om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid Ouders ProZo!

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven