PRAKTICON

Spoorstraat 11b 7003 DX Doetinchem

Schoolfoto van PRAKTICON

In het kort

Toelichting van de school

PRAKTICON
Spoorstraat 11b
7003 DX DOETINCHEM
Telefoon:
0314389100
Email:
info@prakticon.com
Website:
http://www.prakticon.com
   
Onderwijsaanbod:
PrO
Denominatie:
Openbaar
Schoolsamenstelling:
PrO
Instellingssamenstelling:
PrO
Bestuurssamenstelling:
sectoroverstijgend
Profiel Prakticon stimuleert de leerling zich te ontwikkelen op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en burgerschap met als doel een eigen plek in de maatschappij te verwerven. De leerling leert optimaal gebruik te maken van de begeleidende kwaliteit van de onderwijsomgeving, van de eigen groeikracht en van de betekenisvolle omgeving. Een uitgebreid zorgsysteem maakt integraal deel uit van dit proces. Maatwerktrajecten staan centraal in de werkwijze, evenals het leren van en met elkaar. Het klimaat kenmerkt zich door respect en acceptatie in een veilige werk-en leeromgeving. Prakticon is een lerende omgeving.

Kenmerken van de school

  • Big Picture school
  • Openbaar
  • Praktijkonderwijs
  • Herstelrechtschool

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • praktijkonderwijs

Bron

Bovenbouw

  • praktijkonderwijs

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
319

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?