Rietveld Lyceum

Vondelstraat 5 7002 AN Doetinchem

Schoolfoto van Rietveld Lyceum

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Het Rietveld Lyceum biedt aan leerlingen een veilige leer- en oefenplaats. In dit kader wordt jaarlijks de tevredenheid van leerlingen gemeten. De resultaten worden besproken met betrokkenen. Waar nodig worden actiepunten ter verbetering uitgezet. De uitkomsten van het onderzoek worden met leerlingen besproken om concrete verbeterpunten boven tafel te krijgen. Belangrijk bespreekpunt daarbij is hoe we de lessen beter kunnen laten aansluiten bij de belangstelling van de leerlingen.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2023-2024?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Rietveld Lyceum is een leer- en oefenplaats waar leerlingen en medewerkers zich veilig voelen. Uitgangspunten zijn respect voor jezelf, elkaar en je omgeving. Open en eerlijke communicatie en omgang met elkaar zijn daarvan de uitwerking.  

De schoolorganisatie is opgesplitst in drie afdelingen met ieder eigen ruimtes en docententeams. De kleinschaligheid draagt bij aan de sociale veiligheid.  

Het Steunpunt Passend Onderwijs is er voor leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning. De werkzaamheden zijn erop gericht ook extra kwetsbare leerlingen zo regulier mogelijk te laten deelnemen aan het onderwijs. Daarnaast coachen deze medewerkers collega’s bij het lesgeven aan leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.  

Er zijn twee interne vertrouwenspersonen. Als er een klacht ingediend wordt, dan kan de interne vertrouwenspersoon helpen deze goed af te handelen, onder andere door gesprekken te begeleiden.  De interne vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk en zorgvuldig met de klacht om.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Het Rietveld Lyceum doet regelmatig onderzoek naar de tevredenheid van ouders. In 2007, 2009, 2011, 2013, 2017 en 2019 werden enquêtes gehouden.  

Aan het verzoek om deel te nemen aan het oudertevredenheidsonderzoek 2019 hebben 231 ouder(-s), verzorger(-s) gehoor gegeven. De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat ouder(-s), verzorger(-s) uitermate tevreden zijn over het Rietveld Lyceum. Zij gaven de school wederom gemiddeld het cijfer 8,0

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
6,1

Terug naar boven