Rietveld Lyceum

Vondelstraat 5 7002 AN Doetinchem

Schoolfoto van Rietveld Lyceum

Profielkeuze

Toelichting van de school

Op het Rietveld Lyceum wordt onderwijs geboden van hoge kwaliteit, passend bij de leerling. Het onderwijsaanbod is breed. Leerlingen krijgen op basis van capaciteit, ontwikkeling en interesse maximale kansen om te doen waar hun kwaliteiten en affiniteiten liggen. Het zorgvuldige begeleidingstraject door de decanen bij de sector- en profielkeuze en het bijbehorende vakkenpakket draagt hieraan bij.  

In de breedste zin van het woord geeft de school aandacht aan talenten van alle leerlingen.  

   


Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het Rietveld Lyceum is een openbare school. Leerlingen ontwikkelen in een vertrouwde omgeving zelfstandig hun persoonlijke talenten. De Rietveld waarden Open, Geborgen, Actief, Persoonlijk, Groei en Bewust zijn hierbij leidend.  

De onderstaande ontwikkelgebieden zijn nader uitgewerkt in het schoolplan:  

  • Continu leren en ontwikkelen: persoonlijke ontwikkeling staat centraal
  • Leren voor het leven: de school is een oefenplaats voor leerlingen om te ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en willen
  • Ondernemend leren: leerlingen worden uitgedaagd om ondernemend en actief in het leven te staan en verantwoordelijkheid te nemen
  • Resultaatgericht leren: leerlingen boeken uitstekende resultaten en laten zien we ze geleerd hebben
  • Leren in de werkelijkheid: maatschappelijke verbinding krijgt vorm door vakoverstijgende programma's, realistische opdrachten en inzet van gastdocenten.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Rietveld Lyceum laat alle leerlingen optimaal profiteren van onderwijs. Leerlingen hoeven het niet alleen te doen. Op sociaal, emotioneel en cognitief terrein wordt begeleiding op maat geboden. Door mentoren en door het ondersteuningsteam.  

De onderwijsbehoeften van de leerling staan centraal. De leerling is medeverantwoordelijk en wordt actief betrokken bij het bedenken en uitvoeren van de oplossingen voor zijn of haar problemen. Er wordt aan gewerkt de leerling te leren gebruik te maken van zijn sterken kanten en om te gaan met eventuele problemen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven