Rietveld Lyceum

Vondelstraat 5 7002 AN Doetinchem

Schoolfoto van Rietveld Lyceum

In het kort

Toelichting van de school

Het Rietveld Lyceum is een scholengemeenschap voor mavo, havo, atheneum en gymnasium in Doetinchem. Het Rietveld Lyceum is een openbare school met een open karakter en een persoonlijke benadering. Leerlingen ontdekken en ontwikkelen in een vertrouwde omgeving hun persoonlijke talenten en leren keuzes maken. Ondernemend leren is een belangrijke pijler van de lessen. Leerlingen worden gestimuleerd tot het nemen van initiatieven en tot het deels samenstellen van hun eigen onderwijsprogramma. Het Rietveld Lyceum presenteert zich als een scholengemeenschap waar de leerling niet alleen leert voor een diploma maar ook voor het leven.  

Bovenbouwcampus vanaf 1 augustus 2022

Per 1 augustus 2022 is het Rietveld Lyceum met de leerjaren 4, 5 en 6 gevestigd in de bovenbouwcampus aan de Vondelstraat 5 in Doetinchem. Dit is een gevolg van de transitie die het voortgezet onderwijs in Doetinchem ondergaat. Twee nieuwe scholen zijn in oprichting, te weten het Houtkamp College en het Panora Lyceum. Het onderwijs in het schooljaar 2023-2024 zal gegeven worden aan de leerjaren 5 en 6. In 2025 zal het Rietveld Lyceum ophouden te bestaan.

Kenmerken van de school

 • Leren voor het leven
 • Ondernemend leren
 • Resultaatgericht leren
 • Leren in de werkelijkheid
 • Continu leren en ontwikkelen

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

 1. De bovenbouwcampus huisvest in het schooljaar 2023-2024 de leerjaren Havo-5 en Vwo-56

  Meer informatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2023-2024 volgen nog zo'n 250 leerlingen onderwijs op het Rietveld Lyceum, verdeeld over de leerjaren 5 en 6.  

Het Rietveld Lyceum is een uitfaserende school. Ieder schooljaar valt een jaarlaag af. Dit heeft te maken met de opbouw van het Panora Lyceum en het Houtkamp College, twee nieuwe scholen voor voortgezet onderwijs in Doetinchem.

In de komende jaren zal de totale leerlingenpopulatie in de gehele Achterhoek naar verwachting dalen. Anticiperen op deze veranderende situatie is een uitdaging voor het Rietveld Lyceum in samenwerking met de vier andere Doetinchemse scholen voor voortgezet onderwijs.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
192

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?