Rietveld Lyceum

Kruisbergseweg 4 7009 BP Doetinchem

Schoolfoto van Rietveld Lyceum

In het kort

Toelichting van de school

Het Rietveld Lyceum is een scholengemeenschap voor mavo, havo, atheneum en gymnasium in Doetinchem. Het Rietveld Lyceum is een openbare school met een open karakter en een persoonlijke benadering. Leerlingen ontdekken en ontwikkelen in een vertrouwde omgeving hun persoonlijke talenten en leren keuzes maken. Ondernemend leren is een belangrijke pijler van de lessen. Leerlingen worden gestimuleerd tot het nemen van initiatieven en tot het deels samenstellen van hun eigen onderwijsprogramma. Het Rietveld Lyceum presenteert zich als een scholengemeenschap waar de leerling niet alleen leert voor een diploma maar ook voor het leven.  

Nieuwe scholen in Doetinchem vanaf 1 augustus 2020

Per 1 augustus 2020 zijn in Doetinchem twee nieuwe scholen voor voortgezet onderwijs gestart: het Houtkamp College en het Panora Lyceum. Meer informatie over deze scholen is te vinden op de betreffende websites van de nieuwe scholen.

Kenmerken van de school

 • Leren voor het leven
 • Ondernemend leren
 • Resultaatgericht leren
 • Leren in de werkelijkheid
 • Continu leren en ontwikkelen

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2021-2022 volgen ruim 650 leerlingen onderwijs op het Rietveld Lyceum, verdeeld over de leerjaren 3 tot en met 6.   

Het Rietveld Lyceum is een uitfaserende school. Ieder schooljaar valt een jaarlaag af. Dit heeft te maken met de opbouw van het Panora Lyceum en het Houtkamp College.  

In de komende jaren zal de totale leerlingenpopulatie in de gehele Achterhoek naar verwachting dalen. Anticiperen op deze veranderende situatie is een uitdaging voor het Rietveld Lyceum in samenwerking met de twee andere Doetinchemse scholen voor voortgezet onderwijs.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
672

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?