Ludger College

Vondelstraat 5 7002 AN Doetinchem

Schoolfoto van Ludger College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school


Als school vinden we het belangrijk om iedere leerling te zien zoals terug te zien is in de tevredenheid over de mentor. De afgelopen corona-periode is er veel aandacht uit gegaan naar het op peil brengen en houden van cognitieve vaardigheden waarbij veel extra zaken zoals excursies of andere activiteiten niet door konden gaan. Meer aandacht voor de sociaalemotionele ontwikkeling blijft een belangrijk aandachtspunt. Daarbij moeten we ook op de ingeslagen weg doorgaan om blijvend te werken aan didactiek en pedagogiek zodanig dat de leerstof zo goed mogelijk aansluit bij de belevingswereld van leerlingen. Zo bieden we het onderwijs dat aansluit op het niveau van iedere leerling. Meer interesse geeft meer plezier en dus ook meer leerrendement en dit krijgt nog een extra impuls met het meerwaardeprogramma van de Bovenbouw Campus.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Uit de enquête blijkt dat leerlingen zich bovengemiddeld veilig voelen op school. Ook waarderen ze het schoolklimaat als prettig. De weerslag van de corona-periode waardoor er veel extra activiteiten kwamen te vervallen en er langere tijd overgeschakeld moest worden op digitaal onderwijs is terug te zien in de resultaten van afgelopen schooljaar. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Als school investeren we in de driehoek Ouders-Leerling-School. Het is fijn dit terug te zien in de enquêtes bijvoorbeeld waar het gaat om de tevredenheid over de mentor of de communicatie van- en naar school. Ons streven is deze tevredenheid op niveau te houden en liefst nog iets te verhogen. De situatie rondom corona en het gedwongen thuis moeten werken vroegen naast een goede ICT-infrastructuur ook blijvend contact en verbinding. Meer aandacht voor de sociaalemotionele ontwikkeling blijft een belangrijk aandachtspunt. 

De resultaten uit de enquêtes van ouders en leerlingen ondersteunen de ingeslagen weg om op extra aandacht te geven aan didactiek en pedagogiek zodanig dat de leerstof zo goed mogelijk aansluit bij de belevingswereld van leerlingen. Zo bieden we het onderwijs dat aansluit op het niveau van iedere leerling. Meer interesse geeft meer plezier en dus ook meer leerrendement en dit krijgt nog een extra impuls met het meerwaardeprogramma van de Bovenbouw Campus.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
6,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven