Ludger College

Vondelstraat 5 7002 AN Doetinchem

Schoolfoto van Ludger College

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Omdat onze uitfaserende school geen onderbouw meer kent, worden de indicatoren "onderwijspositie in leerjaar 3 ten opzichte van het basisschooladvies" en "onderbouwsnelheid" niet meer berekend.

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

In de doorstroom van de leerlingen is in 2020-2021 een daling te zien (coronacrisis). Het Ludger College maakt brede analyses van hoe het met de leerlingen gaat (sociaal-emotioneel, op cognitief vlak en op het gebied van studievaardigheden). Op basis van de uitkomsten van deze analyses zetten wij gerichte acties in om achterstanden bij leerlingen weg te werken en hen te helpen om de draad weer goed op te pakken. 
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het slagingspercentage laat in 2020-2021 een lichte daling zien ten opzichte van het jaar daarvoor maar ligt op alle afdelingen rond of boven het landelijk gemiddelde.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Alle afdelingen scoren boven landelijk gemiddeld. 

Op de havo en het vwo zijn de gemiddelde cijfers voor het centraal examen stabiel gebleven ondanks de roerige jaren waarin onze leerlingen onderwijs hebben gevolgd (coronacrisis). Daar zijn we trots op. Op de mavo zien we een lichte daling. In de bovenbouw van de mavo zullen we daarom extra aandacht besteden aan de ondersteuning van examenleerlingen (NPO gelden).

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven